Портал за електронно обучение на SpaceCAD Ltd.    02/ 9033 999    [email protected]

Курсове NX

NX CoursesNX - завършени решения за целия жизнен цикъл

SIEMENS NX е водещо софтуерно CAD/CAM/CAE решение за автоматизация на целия развоен и производствен процес на комплексни продукти. NX предлага на потребителите предварително конфигурирани решения и специализирани модули. Този подход предоставя изключителна гъвкавост при защита инвестициите на потребителя, наред с несравнима мащабируемост и неограничени възможности за развитие. При съвместна работа със SIEMENS Teamcenter, NX предлага завършена PLM среда за управление жизнения цикъл, предоставяща уникалните предимства на управляваното сътрудничество в цялата фирма, с поддоставчиците, клиентите и партньорите.

Производителност при управление на CNC машини.

С помощта на Синхронната Технология, NX CAM предлага уникалното предимство да актуализира автоматично NC кода за механична обработка синхронно и асоциативно с измененията в CAD модела, независимо от системата, в която е бил моделиран. Възможността за симулиране на механичните обработки от G-кода и разширената машинна симулация на ниво обработващ център гарантират производството на всеки детайл от първия опит, а включените инструменти за разработка на собствени пост процесори съкращават времето за въвеждане на нови машини в производството до минимум.

NX персонална академична лицензия

NX Student Edition има същите възможности за дизайн и моделиране както комерсиалната версия на продукта. С тази студентска версия Вие ще можете да инсталирате NX върху всеки компютър с операционна система Windows. С NX Вие ще можете да придобиете познанията и опита, необходими за старт на успешна професионална кариера като високо ценен проектант или конструктор. В състезанието за инженерни позиции във водещите световни компании, уменията за работа с NX са ключово предимство! Поръчайте Вашето копие тук ...

Видеоуроци Siemens NX

SIEMENS NX е водещо софтуерно CAD/CAM/CAE решение за автоматизация на целия развоен и производствен процес на комплексни продукти.

Подробно...


При съвместна работа със SIEMENS Teamcenter, NX предлага завършена PLM среда за управление жизнения цикъл.

Към видеоуроците

Контакти