Портал за електронно обучение на SpaceCAD Ltd.    02/ 9033 999    [email protected]

NX - шоу стая


Видео - работа в напълно асоциативна среда за дизайн и верификация на изделия със сложни форми


Спейскад ООД демонстрира възможностите на Siemens NX за работа в напълно асоциативна среда за дизайн и верификация на изделия със сложни форми.

Изграждането на външната форма се реализира чрез Sub-Division стратегия в Realize Shape работно пространство.
Анализът на обтичането на външната форма се реализира чрез флуидната Flow симулация и позволява верификация на дизайна още в ранния етап на концептуалната разработка.

Генерирането на фотореалистични изображения се реализира, чрез динамичния Ray Traced Studio Rendering модул със съответните текстури и осветеност на сцената.

Интегрираната среда на Siemens NX позволява бърза редакция на всяка една стъпка и последваща автоматична асоциативна промяна във всички останали етапи на проектиране, верификация и визуализация на изделието. 

Научете повече за: