Портал за електронно обучение на SpaceCAD Ltd.    02/ 9033 999    [email protected]

Курсове Solid Edge ST

ST8 11Solid Edge ST e най-интуитивната и лесна за разучаване и работа 3D CAD система, най-производително решение за машиностроители в своя клас. Ако един конструктор, инженер или дизайнер желае да работи професионално със Solid Edge, той има няколко алтернативи за обучение:

  • С мултимедийни уроци и PDF материали на български в този портал.
  • Вградени мултимедийна среда за самообучение, с тематични уроци и навигатор за потребителя. С тази система нов потребител на продукта с общи компютърни умения, следвайки навигатора може самостоятелно да се подготви за работа "от нулата".
  • Професионално обучение в CAD/CAM центъра на SpaceCAD, вкл. безплатно обучение за бърз старт на потребители в обем 2 работни дни, като част от съпровождането при внедряване на продукта при крайния клиент. Общо обучение за моделиране, асемблиране и валидиране на проекта, и генериране на документация за производството. Обучението се провежда в обем 5 работни дни с акценти върху автоматизацията на процесите при създаване на нов и взаимстван продукт, генерирането на 2D чертежи за производството и спецификации на материалите за логистичните отдели на фирмата. Специализирано обучение за процесно ориентирани модули и работни потоци в Solid Edge ST.

При успешно изпълнение на тестова задача обучаемият получава SIEMENS сертификат за Solid Edge. За инженери с отлично владеене на английски език, има опция за отдалечено платено обучение и международна сертификация през WEB от специализирани портали на Solid Edge:

Solid Edge ST8 - документация на български език

Заредете свободно ръководства (PDF) за потребителя на Solid Edge ST8, като щракнете върху връзките по-долу:

Документации на български език за по-стари версии можете да намерите тук.

 

Видеоуроци Solid Edge ST

Най-интуитивната и лесна за разучаване и работа 3D CAD система, най-производителното решение за машиностроители в своя клас.

Подробно...


С въвеждането на Синхронната Технолoгия, Siemens PLM Software даде на Solid Edge ключов разграничител, който никой друг не може да предложи.

Към видеоуроците

Контакти